Välkomna!

Mottagning för rådgivning och behandling

Psykologbyrån har sju medarbetare med lång erfarenhet av såväl offentlig som privat verksamhet. Samtliga är legitimerade psykoterapeuter med handledarbehörighet.

 

Vi erbjuder stöd för enskilda personer, till par och familjer och vi vänder oss såväl till ungdom i övre tonåren, som vuxna och äldre.
Behandlingen följer behoven och är inriktad på korttids- och kristerapi, ibland på längre psykoterapeutisk kontakt, eller psykoanalys.

 

Psykologbyråns terapeutiska arbete bygger på samtalet och det förtroliga och respektfulla mellanmänskliga mötet. Syftet i dessa möten är att skapa förståelse för och förändring av de känslomässiga problem som utgör hinder för utveckling och välbefinnande i livet

Yrkesutveckling

Vi har även mångårig erfarenhet av handledning och utbildning. Psykologbyrån erbjuder bl. a. handledning individuellt och i grupp, stöd för befattningshavare i ledande ställning samt insatser för anställda som hamnat i låsta lägen och arbetsrelaterade kriser, fått utmattningssymptom mm.

Utbildning i psykoterapeutiska korttidstekniker

Ulla Bejerholm Hansen ger regelbundet en fördjupningskurs i dagsaktuella psykodynamiska terapier av korttidsterapeutiskt/tidsbegränsat slag. Kursen vänder sig i första hand till terapeutiskt verksamma kuratorer och psykologer som vill fördjupa sitt kunnande i att arbeta efter en modell som har sådan bredd att den svarar upp mot hjälpbehoven hos de patientkategorier som vi möter i vår kliniska vardag.

Mer information om kurs i kortidsterapi »

Kurs i dynamisk processorienterad handledning i psykoterapi

Vi har under många år utbildat handledare i processorienterad psykoterapi med Ulla Bejerholm Hansen som ansvarig. Utbildning pågår för närvarende.

Mer information om Kurs i dynamisk processorienterad handledning »

Angående remisser för psykoterapi

Ulla Bejerholm Hansen har avtal med Region Skåne för psykodynamisk terapi, och den som har remiss från primärvården kan vända sig till Ulla för behandling. Övriga medarbetare på Malmö Psykologbyrå har valt att inte teckna vårdavtal. Ulla tar självklart också emot privat.

 

 

 

Malmö Psykologbyrå AB  | c/o Famijeterapeuterna Syd A – Djäknegatan 2  |  211 35 Malmö  |